NỘI THẤT NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 4X12 – A057

Mã công trình:

Chủ đầu tư: Anh Hoàng Nguyễn Đình Nhiên

Địa chỉ: Đồng Nai

Diện tích: 4x14.5m

Số tầng: 4

Mặt tiền: 4m

Chiều sâu: 14.5m